O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
aktuálne informácie
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 • Zmena v distribúcii vriec na triedený odpad pre domácnosti v rodinných domoch.

 • V pracovných dňoch od 14.01.2019 do 25.01.2018 v čase od 11.00 hod. do 18.00 hod. bude Mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťou VEPOS - SKALICA s.r.o. roznášať vrecia na triedený odpad na papier a plasty pre domácnosti v rodinných domoch. Na jeden rodinný dom bude rozdaných 40 ks vriec (20 ks modrých vriec na papier a 20 ks žltých vriec na plasty) na celý rok. Občan potvrdí prevzatie vriec svojím podpisom na predloženom tlačive. V prípade, že si občania neprevezmú vrecia v horeuvedenom termíne, môžu si vrecia osobne prevziať v spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica v pracovnom čase v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15.30 hod. na recepcii spoločnosti a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. na zbernom dvore v termíne od 28. januára 2019.

  Mesto Skalica

  KALENDÁR VÝVOZOV TRIEDENĚHO ZBERU 2019 (pdf)

 • Všetky pravidelné vyvozy (KO + BIO) z RD Krivé Kúty, RD Štvrte v jazernom poli, RD Psíky sa presúvajú na stredu!

 • Upozorňujeme občanov, že v zbernom dvore v spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o. sa už pneumatiky NEODOBERAJÚ.

  V zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné odpadové pneumatiky odovzdať len v predajniach pneumatík, ako aj v servisoch, v ktorých sa výmena realizuje. Spätný odber sa v uvedených prevádzkach realizuje bezplatne a bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

  Mesto Skalica

 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt