O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
aktuálne informácie
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
 

 

  • V dňoch 24.10.2020 (sobota) a 31.10.2020 (sobota) bude Kompostáreň zatvorená !

 

  • Od dňa 26.10.2020 (pondelok) sa mení prevádzková doba Zberného dvora odpadov do odvolania.
    Prevádzková doba : 7:00 - 15:00 hod.

 KALENDÁR VÝVOZOV TRIEDENĚHO ZBERU 2019
(pdf)

O Z N Á M E N I E
 o distribúcii vriec na triedený odpad pre domácnosti v rodinných domoch

V pracovných dňoch od 15.01.2020 do 24.01.2020 v čase od 11.00 hod. do 18.00 hod. bude Mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťou VEPOS-SKALICA s.r.o. roznášať vrecia na triedený odpad na papier a plasty pre domácnosti v rodinných domoch.

Občan potvrdí prevzatie vriec svojím podpisom na predloženom tlačive. V prípade, že si občania neprevezmú vrecia v horeuvedenom termíne, môžu si vrecia osobne prevziať v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica v pracovnom čase v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15.30 hod. na recepcii spoločnosti a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. v zbernom dvore v termíne od 27. januára 2020.

Mesto Skalica

 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt