O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
aktuálne informácie
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
 
OZNÁMENIE K AKTUÁLNEJ SITUÁCII :

Od 30.3.2020 sme otvorili Zberný dvor odpadov
i výkup druhotných surovín (7:00 - 14:30 hod.).

Od 23.4.2020 sme otvorili i predaj pieskov a štrkov (7:00 - 14:30 hod.).

Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných pokynov,
použitie ochranných prostriedkov (rúško, rukavice),
a vstup len po jednom !

Ďakujeme.


  • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu


KALENDÁR VÝVOZOV TRIEDENĚHO ZBERU 2019
(pdf)

O Z N Á M E N I E
 o distribúcii vriec na triedený odpad pre domácnosti v rodinných domoch

V pracovných dňoch od 15.01.2020 do 24.01.2020 v čase od 11.00 hod. do 18.00 hod. bude Mesto Skalica v spolupráci so spoločnosťou VEPOS-SKALICA s.r.o. roznášať vrecia na triedený odpad na papier a plasty pre domácnosti v rodinných domoch.

Občan potvrdí prevzatie vriec svojím podpisom na predloženom tlačive. V prípade, že si občania neprevezmú vrecia v horeuvedenom termíne, môžu si vrecia osobne prevziať v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica v pracovnom čase v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 15.30 hod. na recepcii spoločnosti a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. v zbernom dvore v termíne od 27. januára 2020.

Mesto Skalica

 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt