O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
 ZBERNÝ DVOR ODPADOV
  V súlade s budovaním komplexného systému hospodárenia s odpadmi v meste Skalica a zlepšovaním stavu životného prostredia na území mesta je zriadený zberný dvor triedeného zberu komunálneho odpadu.

Zberný dvor sa nachádza vo firme VEPOS - SKALICA s.r.o. na Rybničnej ulici č.1.

V areáli firmy sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania mesta Skalica podľa platného VZN mesta Skalica, priviezť nasledujúce zložky vytriedené z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami :

  • sklo
  • papier
  • plasty
  • elektroodpady ( TV, rádia, pračky, PC, chladničky ...)
  • kovové obaly
  • drevo
  • veľkoobjemový (nadrozmerný) komunálny odpad
  • drobný stavebný odpad
  • NEBEZPEČNÝ ODPAD ( aku, oleje, výbojky ...)

 

Prevádzková doba :
 
  Pondelok – Piatok  7:00 – 16:00 hod.
  Sobota 8:00 - 12:00 hod.

Zberný dvor slúži len pre obyvateľov mesta Skalica,
ktorí majú v meste trvalý pobyt !

 

kontakt : 034 391 7010, 034/6644354,
e-mail : odpady@vepos.sk
 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt