O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
 KOMUNÁLNE SLUŽBY

  Zaisťujeme kompletný servis komunálnych služieb na vysokej technickej i technologickej úrovni. Naším cieľom je dlhodobá spolupráca so zákazníkmi a ich spokojnosť s našimi službami.
 

Pre mestá a obce zaisťujeme:

  • Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi
  • Separáciu odpadov
  • Zber a likvidáciu nebezpečného odpadu
  • Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontejnermi
  • Údržbu mestskej zelene
  • Čistenie komunikácií
  • Zimnú údržbu komunikácií a chodníkov
  • Opravu a údržbu verejného osvetlenia

 

KALENDÁR zberu odpadov v Skalici na rok 2020 (PDF)


harmonogram zberu KO a BIO v Skalici podľa ulíc

interval zberu odpadov v Skalici

harmonogram zberu KO v obciach

 

kontakt OH : 034 391 7010, 034 664 4354
e-mail: odpady@vepos.sk
 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt