O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 

 

Pokyny pre pôvodcov nebezpečných odpadov !!!

 

Nebezpečný odpad v zmysle zákonných ustanovení musí mať odpovedajúci prepravný obal tak, aby sa pri preprave nevysypal, nevylial a nerozbil sa. Každý druh odpadu musí byť v obale uložený zvlášť. Tenkostenné igelitové vrecia nie sú vhodné na prepravu odpadov, ak ich pôvodca používa, treba použiť aspoň 2 vrstvy obalu.

Nebezpečný odpad pri preprave musí byť označený odpovedajúcim spôsobom - Identifikačným listom nebezpečných odpadov / ILNO/. Ak pôvodca nevie vyplniť alebo zaobstarať ILNO, musí odpad označiť aspoň katalógovým číslom a uviesť pôvodcu.

 

Ak nebezpečné odpady nebudú bezpečne zabalené
za účelom prepravy a nebudú označené,
pracovníci firmy VEPOS-SKALICA s.r.o. odpady NEPREVEZMÚ !.

 
 

 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt