O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
 

 
 

RECYKLAČNÝ DEŇ
S RÁDIOM REGINA, 2010

1. miesto

 
 

 

 


   Spoločnosť VEPOS - SKALICA s.r.o. vznikla v roku 1995 po transformácií Technický služieb. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria : vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, preprava tovaru, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie a mnoho iných činností ako napr. zámočnícke práce, predaj technických plynov atď.

   Nosným strediskom spoločnosti je doprava. Spoločnosť má vybudovanú solídnu logistickú základňu, čím môže poskytovať služby  dopravnej, obslužnej a manipulačnej techniky.

   Za 20 rokov svojej činnosti prešla spoločnosť dynamickým rozvojom. Hlavným cieľom a poslaním spoločnosti v súčasnosti je  riešiť problémy v oblasti verejnoprospešných prác, drobných služieb a nakladanie s odpadmi a zároveň prispievať ku  skvalitňovaniu životného prostredia v Skalici a v regióne. Spoločnosť VEPOS - SKALICA s.r.o. sa zaraďuje medzi aktívnejšie organizácie verejnoprospešných prác regionálneho charakteru v rámci Slovenska. Má bohaté skúsenosti i v ďalšej oblasti svojej činnosti – nakladanie s odpadmi, separovaný zber komunálnych odpadov a zabezpečenie spracovania druhotných surovín.

   Na úseku odpadového hospodárstva  používa spoločnosť moderné metódy nakladania s odpadmi, vykonáva prepravu, triedenie a prípravu odpadov na zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie. Nakladanie s odpadmi realizuje komplexne, od vývozu komunálneho odpadu, organizovania separovaného  zberu a nakladania  s priemyselným i nebezpečným odpadom.

   Medzi základné princípy spoločnosti patrí dôraz na ochranu životného prostredia, komplexnosť a rýchlosť poskytovaných služieb a korektný vzťah voči obchodným partnerom. Spoločnosť VEPOS - SKALICA s.r.o. prispieva k šíreniu dobrého mena a prezentácie Skalice v spoločnosti s tým,  aby  starobylé mesto Skalica i zásluhou spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o. bolo z roka na rok krajšie a bohatšie. Aby sa občania i návštevníci, ktorí len mestom prechádzajú sa v ňom cítili príjemne a radi sa sem vrátili.

 

     member of


    www.zovp.sk

 

Mgr. Peter Kuba
výkonný riaditeľ

 

(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt