O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
 SKLÁDKA ODPADOV

   Sme prevádzkovateľom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Skládka odpadov sa nachádza v katastrálnom území obce Mokrý Háj.

Trieda skládky: skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný

I. a II. kazeta - ukončená
Rok začatia : 1992
Voľná kapacita : 0 m3
Tohto času prebieha rekultivácia

III. kazeta
Rok začatia činnosti skládky: 2009
Projektová kapacita: 165 696 m3
Voľná kapacita skládky - 1.časť: 69 650 m3
Voľná kapacita skládky - 2.časť: 96 046 m3
Ukončenie prevádzky 1.časti: 12/2019
Číslo rozhodnutia: 8805-37351/37/2009/Koč/370460104/Z4

 

ZOZNAM ODPADOV 
INTEGROVANÉ POVOLENIE  základné
INTEGROVANÉ POVOLENIE  zmena - Z1
INTEGROVANÉ POVOLENIE  zmena - Z3
INTEGROVANÉ POVOLENIE  zmena - Z4
INTEGROVANÉ POVOLENIE  zmena - Z7
INTEGROVANÉ POVOLENIE  zmena - Z8
INTEGROVANÉ POVOLENIE  zmena - Z9-KR
   

 

 

kontakt : 034 3917 010, 034 664 4354, 0918 446 206
e-mail : odpady@vepos.sk
 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt