O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 
ZIMNÁ ÚDRŽBA
  VEPOS-SKALICA s.r.o. zabezpečuje zimnú údržbu v meste Skalica na určených komunikáciách, chodníkoch, prechodov pre chodcov, parkoviskách a iných verejných priestranstvách. Bežná zimná údržba spočíva v odhŕňaní snehu, zametaní snehu z chodníkov, posyp podľa situácie pieskom, drťou alebo soľou.
  Pri kalamitných stavoch, ktoré spôsobujú nadmerné snehové zrážky, poľadovica alebo silný vietor, nie je možné udržiavať všetky cesty a chodníky v ideálnom stave. Pri odstraňovaní a zmierňovaní týchto závad v zjazdnosti komunikácií a priechodnosti chodníkov sa v takejto situácii venuje zvýšená pozornosť hlavným trasám a nebezpečným úsekom a až potom sa udržiavajú iné časti mesta.


  Výkon zimnej údržby koordinujú a v meste sledujú určení zamestnanci spoločnosti. Možno im niektoré skutočnosti vyskytujúce sa v rámci mesta uniknú, a preto sme zriadili e-mailovú schránku zima@vepos.sk (SMS notifikácia), kde môžu občania adresovať svoje pripomienky a požiadavky vo veci vykonávania zimnej údržby. Dúfame, že za pomoci občanov sa nám podarí vytvoriť i v zimnom období podmienky pre bezpečný presun motorových vozidiel i chodcov v rámci nášho mesta.

 

   Ďakujeme za porozumenie.
 

 

 


 

kontakt ZÚ : 034 3917 009, 034 664 4354
e-mail : doprava@vepos.sk
 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt