O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 


INTERVAL ZVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

V SKALICI


 

fyzické osoby IBV - rodinné domy

110 l nádoba na zbytkový odpad 1 x týždenne
110 l nádoba na BIO november až apríl 1 x za 2 týždne máj až október 1 x týždenne
vrecia na papier a plasty 1 x za mesiac (vždy prvá sobota v mesiaci)
1 100 l nádoby na sklo podľa potreby

fyzické osoby KBV - sídliská

1 100 l nádoba na zbztkový odpad 2 x týždenne
1 100 l nádoba na papier 1 x týždenne
1 100 l nádoba na plasty 1 x týždenne
1 100 l nádoba na sklo podľa potreby

fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby

110 / 1 100 l nádoba na zbytkový odpad 1 x týždenne
1 100 l nádoba (vrecia na papier a plasty 1 x týždenne 110)
1 100 l nádoba na sklo 1 x za 4 týždne
vrecia na papier a plasty 1 x týždenne alebo 1 x za 4 týždne
vrecia na zbytkový odpad 1 x za 4 týždne

zberné nádoby pre IBV a KBV

110 l nádoba je určená pre 1 - 8 osôb
1 100 l nádoba je spravidla pre 80 obyvateľov

 

 
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt