O SPOLOČNOSTI  |  SLUŽBY  |  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  |   KONTAKT  

 
ODPADY
  komunálne služby
  nebezpečné odpady
  skládka odpadov
  separácia
  zberný dvor
  výkup druhotných surovín
 
DOPRAVA
  kontajnerový servis
  zametacie služby
  zimná údržba
  verejné osvetlenie
  predaj štrku, piesku
 
ZELEŇ
  kosenie
  rezanie živých plotov
 

KOMPOSTÁREŇ

 
 

 

 

 
 


DNI VÝVOZOV KOMUNÁLNEHO

A BIOLOGICKÉHO ODPADU
V SKALICI


PONDELOK
 
Bajanova
Bernolákova
Čulenova
Doležalova
Hliníky
Hollého
Hodoínská
Jurkovičova
Kolébky
Koreszkova
Mallého
Nad Predmestim
Nádražná
Nešporova
Hurbanova
Obrancov Mieru
Pivovarská
Podhradie
Pod Kalváriou
Pod záhradkami
Sasinkova
Slnečná
Schaefflerova
Samoty
Školská
Štúrova
Tehelňa
Pplk. Pljušťa
Valachova
   
UTOROK  
Blahová
Bulharská
Družstevná
Hviezdoslavova
Karmelická
Komenského
Lichardova
Madvova
Malé Trávniky
Mierová
Meňhartka
Nám. Slobody
Na Skale
Potočná
Priečna
Pri Potoku
Suchý riadok
Škarniclovská
Široká
Štefánikova
Vally
Vrchovského
Zápotočná
Nemocničná
Duklianska
Boorova
Gorkého
Horská
Jednoradová
Kollárova
Kráľovská
Mýtna
Partizánska
Pod mestskou zďou
Predmestie
Ružová
Šebestova
Strážnická
Veľké Trávniky
Veterná
Petrovská
Rohatecká
Sudoměřická
Jatočná
Vinohradnická
Zlatnická Dolina - hory
Zlatnícka
   
STREDA  
Salajka
Dr. F. Buchtu
Dr. J. Šátka
Marešova
Karvašova
Svätoplukova
Dr. J. Ďuroviča
P. Bunčáka
Janšákova
Pribinova
Dr. Ľ. Nováka
K Baťáku
Šrobárova
Rastislavova
Dr. Ľ. Okánika
F.K. Veselého
Psíky

 

Všetky pravidelné vyvozí (KO + BIO) z RD Krivé Kúty, RD Štvrte v jazernom poli, RD Psíky
sa presúvajú na stredu!
 
(c) 2o1o VEPOS-SKALICA, všetky práva vyhradené

kontakt